Tuulimyllyn rakentaminen

Katsaus lähestymistapoihin tuulimyllyn rakentaminen projektiin, ja joihinkin vastaantulevista kysymyksistä.

Monille suomalaisille tuuli-energian hankkiminen omaan kiinteistöön on noussut yhdeksi varteenotettavaksi vaihtoehdoksi varsinkin nousseiden energianhintojen kautta.

Tuuli on energiamuotona myös ympäristöystävällistä, ja tarjolla on laaja valikoima erilaisia ohjeita ja valmispaketteja, joilla nopeasti pääsee tuulienergiaan tuottamiseen kiinni.

VIDEO: Bristolin kaupungin sataman tekemä nopeutettu video satamaan asennettujen tuulimyllyjen rakentamisesta.

On kuitenkin otettava huomioon että vaikka suuret tuulimyllyt pystyvät energian hinnoillaan jo kilpailemaan muiden energiamuotojen kanssa, usein näin ei ole pienikokoisten tuulimyllyjen suhteen.

Vaikka tuuli onkin energianlähteenä ilmainen, pienet tuuliturbiinit ovat tyypillisesti kalliita suhteessa siihen miten paljon energiaa ne tuottavat.

Valmispakettien sijasta oman tuuliturbiinin rakentaminen luonnollisesti voi tuoda tätä hyötysuhdetta parempaan suuntaan, mutta oman turbiinin rakentaminen on usein erittäin vaativa urakka.

Yksi harkittavista seikoista on se, onko oma tontti riittävän tuulinen, ja siten sopiva tuulienergian tuottamiseen.

Tässä suhteessa esimerkiksi puut ja rakennukset hajoittavat tuulivoiman energiaa, ja mahdollisesti johtavat rajusti vaihteleviin tuulenpuuskiin.

Tyypillisesti tyylimyllyihin törmää avoimilla kukkulan laeilla, ja samoin korkeat rakennelmat auttavat tuulivoiman haltuunotossa.

Ennen oman rakentamista tai projektin aloittamista valmiista tuulimylly paketeista, tutustu voimassaoleviin rakennussääntöihin ja valtakunnallisiin lakeihin, jotka koskevat tällaista rakennustyötä.

Usein kirjallisuudessa viitattu turbiinin lavan koko tyypillisen modernin kotitalouden energiantarpeen (4 500 kWh) tyydyttämiseen on noin 5 m kärjestä kärkeen, mutta vähäenergiset kodit voivat pärjätä pienemmilläkin järjestelmillä.

Koko kotitalouden energiantarpeen tyydyttämisen sijasta useat käyttävät pieniä tuulimyllyjä esimerkiksi varaenergian lähteenä ja lataamaan kodin akkuja.

Suurin osa valmiista paketeista, joita alan kaupoista saa, ovat tyypiltäänkestomagneetti-generaattoreita, ja generaattori onkin projektin onnistumisen suhteen kaikkein keskeisin tuulimyllyn osa.

Generaattorin sijasta useat itse tuulimyllyjä rakentaneista harrastelijoista ovat onnistuneesti kehittäneet erilaisia tuulimyllyn lapamalleja. Näitä esitteleviä videoita löytyy esimerkiksi Youtube-palvelusta (mm. englanninkielisillä hakusanoilla “build wind turbine“).

Voit ostaa projektiasi varten tuulimyllyn lavat valmiina, ja usein tällaiset valmispropellit ovat turvallisimpia käytössä, joka (turvallisuus) on yksi keskeisistä tekijöistä, joka tulee pitää mielessä koko projektin läpi.

Saman syyn takia kannattaa panostaa tuulimyllynkontrollijärjestelmään, sillä nopeissa tuulioloissa kontrollista pääsevä tuulimyllyn propellijärjestelmä saattaa muodostaa merkittävän vaaran.

Yksi hyvistä lähtökohdista aloittaa tuulienergian parissa työskentely on tarkastella englantilaisen Centre for Alternative Energy organisaation tarjoamaa materiaalia, joka on tilattavissa osoitteesta store.cat.org.uk/index.php?cPath=24_65.

Tarjolla on muun muassa tuulienergia kirjallisuutta, valmiita paketteja tuulimyllyjen rakentamiseen (tarkista tällaisten pakettien käytön laillisuus Suomessa ennen tilaamista), ja muuta materiaalia alan harrastajalle.