Talon rakentaminen

Katsaus osaan niistä alku-askelista mitä talon rakentaminen vaatii rakennuttajalta.

Ennen kuin aloitat mitään mikä vie resursseja ja rahoja talon suhteen, on yleensä hyvä idea puhua pankillesi tai muulle rahat mahdollisesti lainaavalle organisaatiolle varmistaaksesi että voit viedä talon rakennusprojektin loppuun saakka.

Kun suunnittelet budjettia talon rakentamista varten, älä unohda laskelmista erillisia kustannuseriä sellaisten tekijöiden kuten pihatie, kävelytiet, maiseman luonti ja pihatyöt, aidoitukset, rullaverhot, ja ehkäpä myös osa uusista kalusteista ja varustuksista.

Talon pohjapiirrustuksien ja suunnitelmien suhteen voit joko löytää ensin sopivan tontin ja sen jälkeen hankkia suunnitelman joka sopii tontille, tai jos raha ei ole esteenä ja haluat tietyn tyyppisen talon, voit hankkia ensin pohjapiirrustukset ja sen jälkeen etsiä sopivan tontin.

Ennenkuin valitset tarjolla olevista talon piirrustuksista, ota huomioon sekä elämäntyylisi että budjettisi. On helppo mennä yli budjetin ja valita pohjapiirrustukset jotka näyttävät ideaaleilta paperilla, mutta jotka eivät sovellu juuri sinun perheellesi.

Talojen pohjapiirrustusten suhteen markkinoilla on useita talon suunnitteluun opastavia kirjoja, mutta käytännössä useimmiten pohjapiirrustusten hankinta tapahtuu arkkitehdilta tai kodin suunnittelijalta joka suunnittelee haluamasi laisen talon.

Tee myös varmaksi että sinulla on riittävä määrä pohjapiirrustustesi kopioita, tyyliin 10 kappaletta. Jo pelkästään rakennusluvan haku vie usein useamman kopion ja usein myös rakennuslainan myöntävä taho haluaa rakennuksen pohjapiirrustusten kopion osaksi lainadokumenttia.

Useat talon rakentaminen urakkaan osallistuvat aliurakoijat tarvitsevat usein kopion talon piirrustuksista voidakseen hinnoitella työnsä, joten pidä mielessä kenellä aliurakoitsijoista on piirrustukset ja hanki ne takaisin kun he eivät tarvitse niitä enää.

Rakennusluvan saanti on kiinni usein erilaisista lautakunnista jotka kontrolloivat minkä tyyppisiä taloja alueelle saa rakentaa. Sinun tulee päättää onko heidän antamansa puitteet sinun budjettisi ja elämäntyylisi mukainen.

Tarvittavat viranomaisluvat selviävät rakennustarkastajan ohjeista, jotka lähes kunnassa kuin kunnassa ovat valmiina paperilla. Näiden lupien hakeminen on usein monimutkainen kokonaisuus, johon yleensä tarvitaan asiantuntijaa.

Monet liittävätkin rakennuslupien hakemisen erikoisosaajien tehtäviin, joihin voivat kuulua mm. arkkitehti, putkikuvien hyväksyminen LVI-suunnittelijan avulla, rakennekuvien hyväksyntä rakennesuunnittelijan avulla jne.

Tärkeää on, että jo ennen tontin hankintapäätöstä otat yhteyden rakennusvalvontatoimistoon, saadaksesi tiedot hanketta mahdollisesti rajoittavista säännöistä, määräyksistä yms. seikoista.

Osana talon rakentaminen urakkaa ja lupien saantia on myös naapureiden kuuleminen, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että maankäyttö- ja rakennuslain säännösten mukaan rakennuslupahakemuksen vireille tulosta tulee tiedottaa naapureille.

Hyvä tietolähde viranomaislupien hankkimisesta on netti-osoitteessa www.rakennuslupa.fi.

Rakennussuunnitteluvaiheessa viranomaisten valvonta on tehty käytännössä ennakkolupajärjestelmällä, rakennussuunnitelmien tarkastamisella, sekä mahdollisesti ulottuen myös erikoissuunnitelmien vaatimiseen.

Osana talon tekemisen suunnittelua on erilaisten aliurakoitsijoiden tarjousten ja kustannusarvioiden pyytäminen projektin valmistumisen osalta.

Kun teet tarjouspyyntöjä, varmista että saat tarjouksen ainakin kolmelta tai useammalta hyvän maineen omaavalta yritykseltä. Vertaa tarjouksia toisiinsa sen varalta että ne sisältävät tarjoukset samoista materiaaleista ja töistä, ja samoista materiaalien laaduista.

Halvempi ei ole aina parempi vaihtoehto rakentamisen suhteen, joten sinun tulisi tarkistuttaa materiaali lista jollakin, jolla on käsitys kyseisistä materiaaleista. Älä myöskään epäröi kysyä urakoitsijoilta kysymyksiä.

Kun lopullinen budjetti on valmis kaikkine kustannuksineen, voit järjestää rahoituksen talon rakentamista varten.

Työn aloitusta varten on hyvä organisoitua tehokkaasti, varsinkin periodina, jolloin odotat erilaisten viranomaisten hyväksyntää suunnitelmillesi.

Jos olet oma pääurakoitsijasi talolle, on hyvä laatia aikataulu ensimmäisille aliurakoitsijoillesi, johin yleensä kuuluvat sellaiset urakoitsijat kuten maanmittarit, raamitus työryhmä, sekä maanrakennus urakoitsija.

On hyvä ottaa yhteyttä myös sähköyhtiöön jos tarvitset tilapäisvoimaa tai vaihtoehtoisesti mahdollisesti voit tehdä sopimuksen ystävällisten naapureiden kanssa heidän sähkönsä käytöstä pientä korvausta vastaan.

Kun varmistat alaurakoitsijoiden saannin urakkaasi, vahvistaessasi urakan vahvista myös missä vaiheessa heidän tulee tulla työmaalle tekemään osuutensa kokonaisurakasta.