Rudus Asfaltti

Rudus asfaltti toiminta koostuu nykyään päällystyksessä käytettävän asfalttikiviaineksen myynnistä.

Yrityksellä oli kuitenkin merkittävän kokoluokan asfaltointitoimintaa varsinkin pääkaupunkiseudulla vuosina 2001-2008, eri yritysostoissa tulleiden apu-toiminimien sekä oman asfaltointi toiminimen alla.

Firman keskeinen osaamisalue on kuitenkin historiallisesti ollut asfaltin valmistuksessa käytetyn kiviaineksen myynti.

Tätä kiviainesta tarvitaan asfaltin valmistuksessa, joka tapahtuu varta vasten valmistetuilla asfalttiasemilla, asfaltti-materiaalin runkoaineena.

Näiden asfaltin valmistukseen tarvittavien kiviainesten laatuvaatimukset on eritelty ja esitetty muun muassa kirjassa “PANK ry asfalttinormit”, ja tällä hetkellä käytössä olevat normit kannattaa tarkistaa aina uusimmasta painoksesta.

Asfalttikiviainesten myynnin toimialalla Rudus toimittaa sekä asfalttimurskeet että sepelit.

Näistä asfalttimurskeet ovat joko kalliosta tai sorakivistä murskaamalla ja seulomalla tehtyä kiviainesta, raekooltaan 0/3 … 32 mm.

Sepeli-kiviaines puolestaan saadaan kalliosta tai sorakivistä murskaamalla ja seulomalla, raekoissa 4… 16 /8 … 32 mm.

Voit tutustua tarjolla yrityksen palvelu- ja tuotetarjontaan yksityiskohtaisesti Ruduksen virallisten nettisivujen kautta, osoitteessa www.rudus.fi.