Rakennus liitto

Rakennusliitto on noin 87 000 jäsenen kokoinen suomalainen ammattiliitto, kuuluen keskusjärjestö SAK:n alaisuuteen.

Jäsenmääränsä perusteella liitto on itse asiassa yksi SAK:n suurimmista alaliitoista, ja sen jäsenkunta koostuu rakennuksilla, rakennustuoteteollisuudessa, talotekniikka- sekä maa- ja vesirakennusalalla työskentelevistä jäsenistä.

Liitolla on useita periaatteita toiminnassaan, joihin kuuluvat keskeisesti muun muassa alan palkka- ja muiden työehtojen kehittäminen yhteistyössä alan työnantajien sekä maan hallituksen kanssa.

Osa toiminnasta tapahtuu myös edunvalvontana yksittäisillä työmailla kautta maan, varsinkin suhteessa työnantajaliittojen kanssa sovittuihin työehtosopimusten minimiehtoihin.

Näissä sopimuksissa määritellään yleisellä tasolla esimerkiksi:

  • palkat
  • työajat
  • lomakorvaukset
  • lomien pituudet
  • työajan lyhennykset
  • arkipyhäkorvaukset
  • sairausajan palkat

Useimmiten näiden työehtosopimusten perusteella määritettäviä täsmällisiä minimiehtoja ei löydy maan lakikirjoista, vaan ne on sovittu työantajapuolen kanssa neuvotteluiden kautta.

Rakennusliitolla on omat nettisivut osoitteessa www.rakennusliitto.fi, josta voit lukea lisätietoja liiton toiminnasta suomalaisessa yhteiskunnassa ja dokumentit niistä säännöistä, jotka liitto on neuvotellut rakennusalalla toimiville jäsenilleen.