Rakennus koulutus

Rakennuskoulutus tapahtuu sekä ammatillisena koulutuksena, että oppisopimusten kautta suoraan työpaikoilla.

Rakennusala sisältää muun muassa talojen, liikenneväylien sekä energia- ja vesihuoltoverkostojen rakentamista.

Keskeisimpiä rakennusalan koulutusohjelmia, joita järjestetään ammatillisissa oppilaitoksissa ovat esimerkiksi:

  • kivialan koulutusohjelma
  • maarakennuksen koulutusohjelma
  • maarakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma
  • talonrakennuksen koulutusohjelma

Näistä rakentamisen kivialaan valmistava koulutusohjelma sisältää kursseja muun muassa piha-, puutarha-, ja katualueiden rakennus-ja ympäristökivien asennuksesta, sekä ohjausta siihen, miten tehdä lattioiden, seinien, julkisivujen ja portaiden kivituotteiden asennustyöt.

Koulupohjaisen oppimisen ohella oppisopimus koulutus näihin kivialan työtehtäväviin on erittäin yleinen tapa päästä tälle rakentamisen alalle.

Koulutuspuoli oppisopimusten ulkopuolella saattaa sen sijaan tulla erittäinkin hyödylliseksi, jos kyseessä ovat esimerkiksi tulisijojen, rakennuskivien ja muiden kivituotteiden teollinen valmistaminen sekä teollisuusautomaatioihin, tuotantoprosesseihin ja -tekniikkaan liittyvät työalat rakentamisessa.

Kivialaa saattavat opiskella myös esimerkiksi kaivostyöntekijät sekä taidekivisepät.

Läheinen ala kivirakentamiselle on maarakennus, jossa koulutusm maarakentajaksi johtaa usein työtehtäviin yhdyskuntarakentamisessa, vaikkapa vesijohto- ja viemäriputkistojen asentamisessa sekä katujen, teiden ja siltojen rakentamisessa ja kunnossapidossa.

Myös asfalttityöt kuuluvat tämän nimikkeen alle, tosin ura asfalttialalla alkaa monilla oppisopimuskoulutuksen ja kesätyöharjoittelun kautta, muodollisen kouluttautumisen sijaan.

Oma erikoisosaamisen alansa maarakentamisessa on maarakennuskoneen kuljettaja, jonka tehtävänä on osata sekä käyttää että huoltaa erilaisia maarakennukseen liittyvivä työkoneita, joiden toiminta osana projektia on usein avainasemassa.

Esimerkkeinä maarakennuksen työkoneista ovat mm. levitinkone asfalttitöissä, sekä maarakennuksen kaivurikuormaajat ja kaivuukoneet.

Talonrakentamisen koulutusohjelmat puolestaan pyrkivät valmistamaan oppilaitaan rakentamaan sekä uusia taloja että peruskorjaamaan vanhoja.

Usein ammattitaitoon alan työntekijöillä kuuluvat rakentamisen taidot perustuksista alkaen aina viimeistelytöihin saakka.

Talonrakentamisen alan työpaikkoja ja työnimikkeitä, kuten muurari, rakennusmies, elementtiasentaja, lattianpäällystäjä, ja raudoittaja, löytyy hyvin laaja kirjo, ja ala onkin yksi suurimpia työnantajia Suomessa, ottaen huomioon että monet työllistyvät rakennusliikkeiden ohella myös rautakauppoihin ja elementti- ja rakennusaineteollisuuteen.

Hyvä tapa löytää muodollinen koulutusohjelma näille aloille on käyttää Opintoluotsi.fi verkkoportaalia, jota ylläpitää Opetushallitus.

Toinen tapa päästä kouluttautumaan alalle on etsiä aktiivisesti oppisopimus ja kesätyöpaikkoja rakennusalan yrityksistä, ja kokemuksen lisääntymisen ja työpaikalla oppimisen myötä päästä vaativimpiin työtehtäviin.

Rakennustieto

Rakennustieto on suomalaisen rakennusalan tietopalveluiden ja julkaisujen kustantaja, jonka toimintaan kuuluvat myös alan kehittämistyöt Rakennustietosäätiö RTS:n kautta.