Asfalttiasema

Saksalainen asfalttiasema

Asfalttiasema-tyyppejä on kahta päälaatua: kiinteitä asemia, jotka palvelevat isompia asutusalueita, sekä siirrettäviä asfalttiasemia, joiden avulla päällystetään harvaan asuttuja asuinpaikkakuntia. Asfalttiaineksessa on kaksi pääosaa. Ensimmäinen ainesosa on kiviseos, joka koostuu kivimurskeesta,…

Jatka lukemista →

Asfalttiala

Asfalttiala on kehittyvä ala, ja suurimpia muutostekijöitä alalla ovat tällä hetkellä suunta kohti ympäristöystävällisempiä asfaltointitapoja, mukaanlukien asfaltin kierrätys. Asfaltin kierrätys on varsinkin Yhdysvalloista tulleen teknisen kehityksen myötä edistynyt erääksi kierrätetyimmistä…

Jatka lukemista →

Asfaltti

Asfaltti opas asfalttipäällysteisiin, tienhoitoon, maanrakennukseen ja tapoihin saada paras tulos viimeistellyistä pihapäällyste-urakoista. Asfaltti on erittäin suosittu aines teiden, katujen, ja lentokenttien päällystämisessä ympäri maailman. Asuntoalueilla asfaltti on viihtyisä, liikenteen melua…

Jatka lukemista →

Asfaltointi Suomi

Yrityksiä, joiden pääasiallisena toimialueena on asfaltointi Suomi, on vähän, mutta paikallisesti toimivia yrityksiä on useita. Koska koko Suomen alueella on kysyntää asfaltointi urakoinnille, myös haja-asutusalueilla, monilla paikkakunnilla, varsinkin pienemmillä sellaisilla,…

Jatka lukemista →

Asfaltointiryhmä

Asfaltointiryhmä varsinaisessa asfaltin levityskohteessa koostuu useista työryhmän jäsenistä, mukaanlukien lapiomiehistä, rekankuljettajista, kolamiehistä, sekä jyrämiehistä. Monille asfalttimiehille ensimmäinen kosketus varsinaisen asfalttiryhmän työhön on kesätyö lapion varressa tai apupoikana (jonka työnkuvaan saattaa…

Jatka lukemista →

Asfaltin teko

Asfaltin teko tapahtuu varsinaisesti asfalttiasemalla, jossa tarvittavat rakenne ainekset yhdistetään asfalttimassaksi. Asfaltin valmistus ja sekoitus asennettavaksi tuotteeksi on asfalttitoiminnan keskeisiä prosesseja. Ilman oikeaa asfaltti-asema laitteistoa ja siihen liittyvää tieto-taitoa ei…

Jatka lukemista →

Asfaltin pinta

Asfaltin pinta korjauksien kolme yleisintä syytä ovat halkeamat, reiät, ja uudelleen pinnoitus. Näistä kolmesta asfaltin uudelleenpinnoitus on huoltotoimenpideasfaltille, jonka tarkoituksena on… pidentää asfaltin käyttöikää, estää reikien muodostuminen, ja estää halkeamien…

Jatka lukemista →

Asfaltin neliöhinta

Asfaltin neliöhinta riippuu mm. asfaltoitavan kohteen koosta, kohteen sijainnista, asfaltointi ajankohdasta, ja asfaltin raaka-aineiden hinnasta. Yksi tärkeimmistä neliöhintaan vaikuttavista tekijöistä on kohteen suuruus. Mitä suurempi kohde on, sen alhaisempi neliöhinta…

Jatka lukemista →

Asfaltin levitys

Asfaltin levitys on prosessi, jossa asfaltti massa toimitetaan asfalttitehtaalta kohteeseen, levitetään asfaltoitavalle alueelle, sekä muotoillaan jyrillä ja työmiesten toimesta oikeaan muottiin. Asfalttitie on tyypillisesti 95 prosenttisesti kiviseosta, tarkoittaen… kiveä, hiekkaa,…

Jatka lukemista →

Asfaltinlevittäjä

Rengallinen asfaltin levityskone

Asfaltinlevittäjä on keskeinen kone asfaltinlevityksessä asfaltoitavassa kohteessa, pitäen huolen, mm. että asfalttimassa leviää kohteeseen tasaisesti. Asfalttilevittimiä on useaa kokoluokkaa. Tärkein erottelu on… moottoritie-luokan ja ei-moottoritie-luokan painoisiin levittimiin. Näistä moottoritie-luokan levittimien…

Jatka lukemista →