Navetan rakentaminen

Katsaus navetan rakentaminen projektin avuksi löytyviin resursseihin netissä ja mm. tarjolla olevassa kirjallisuudessa.

Makotec
www.makotec.fi/fi/maatilarakentaminen/

Makotec on rakennuspalvelu-yritys, jonka erityisosaamiseen kuuluvat maatalousyrittäjille keskeisten rakennusten rakennus-ja saneeraustyöt.

Firman kokemus koostuu pääosin ratkaisultaan erityyppisten parsi-, asema- ja robottinavetoiden (varsinkin NHK:n ROBORA navetat) rakentamisen suhteen.

Makotecin toimialue kattaa koko maan.

VIDEO: Kanadalaisen lehmänavetan englanninkielinen sisätilojen ja yksityiskohtien esittelyvideo.

Kataran tilan navettaprojekti
www.saunalahti.fi/kristak2/navettarakentaminen.htm

Kataran tila on ollut toiminnassa vuodesta 1992, ja tilan nettiin tekemä dokumentti taltioi uuden, vuonna 2005 valmistuneen navetan rakentamisen vaiheita.

Navetasta löytyy kaikkiaan 70 lehmäpaikkaa sekä nuoren karjan tilat (100 paikkaa).

Navetan toiminnallinen suunnittelu – Oulun seudun ammattikorkeakoulu
www.oamk.fi/~mjarvi/emonavetat/pohjakuvia.htm

Oulun seudun ammattikorkeakoulu tarjoaa nettisivuillaan useita erilaisia ratkaisuja navettarakentamiseen, mukaanlukien pohjapiirrustuksia…

…ja Teknotiimin suunnitteleman opas-dokumentin, joka käy läpi navetan suunnittelemiseen ja rakentamiseen liittyviä yksityiskohtia.

Sivuilta löytyvä Teknotiimin opas on tarkoitettu navetan suunnittelijoille alkuoppaaksi, joka auttaa huomioimaan navetan toiminnallisuuteen liittyviä asioita suunnittelun alkuvaiheessa suhteessa navettatyyppeihin, rehunjakoketjuihin, ja lypsytekniikan vaihtoehtoihin.

Neuvoja on tarjolla myös suhteessa eläinliikenteeseen, vasikoiden alkukasvatukseen, ja lehmien uudistuskasvatukseen.