Maarakennus Jaara

Maarakennus Jaara on oululainen yli sadan hengen maarakennusyhtiö, jonka omistaa Destia, joka ennen toimi Tieliikelaitos nimen alaisuudessa.

Jaara on toiminnassaan historiallisesti ollut erikoistunut varsinkin perinteisempään maa- ja vesirakentamiseen sekä infra-alan erikoisosaamista vaativiin töihin.

Destian ja Jaaran maanrakennustoimintojen yhdistämisen taustalla on Destian antamien tiedotteiden perusteella strategia, jolla yhdistynyt kokonaisuus voi entistä paremmin osallistua erilaisiin maanrakennushankkeisiin niin Pohjois-Suomen alueella kuin muuallakin Suomessa, osana Destian kasvustrategiaa.

Perinteisesti Jaara on toiminut erikoisosaamisen osalta varsinkin urakoitsijana töissä, joissa kohteena ovat olleet sillat, laiturit, ruoppaukset sekä maan stabilointi.

Destia puolestaan on perinteisesti ollut Oulun alueella toimija, jonka erikoisosaaminen on liittynyt varsinkin teiden, siltojen, liikenneympäristöjen, viheralueiden ja meluseinien rakentamisurakoihin, mutta myös rautateiden ja energiainfran rakentaminen sekä ympäristörakentamisen ovat olleet erikoisalueita yritykselle.

Destian kautta tarjolla ovat Oulussa myös louhintatyöt ja kiviaineksen myynnit.

Destian virallinen internet sivusto toimii osoitteessa destia.fi, josta voit löytää myös ajantasalla olevat yhteystiedot Oulun toimintojen osalta.