Maanrakennus Leivo

Maanrakennus Leivo on Pohjois-Karjalan alueella toimiva maarakennusurakoitsija.

Leivo tarjoaa rakennuskohteiden ja niiden maarakennusten kokonaisurakoiden suhteen sekä massansiirrot, kaivuutyöt, ja kiviaineksen toimitukset niin julkishallinnon kuin yksityistenkin rakennuskohteiden tarpeisiin.

Kiviaines toimitusten ja myynnin suhteen firma pystyy toimittamaan sorat jne. kiviainekset myös yksittäisinä kuormina tilaajan tarpeisiin toiminta-alueellaan.

Kiviainesten myynnin suhteen Leivo toimii hiekan, soran ja niistä seulottujen materiaalien osalta omien soranottoalueidensa varassa, joka varmistaa mm. tasaisen kivilaadun.

Sora-alueet sijaitsevat toiminta-alueista Kontiolahden Pusossa, Kuurnassa, ja Uilossa, sekä Polvijärven Ruvaslahdella.

Maarakennus Leivo Oy
Orilahdentie 13
83835 Ruvaslahti
www.maanrakennusleivo.fi

Kokonaispalveluskaala Leivolle kattaa sekä maarakentamisen, kuin tie- ja vesirakentamisen urakat, ja alueiden kunnossapitoon liittyvät työt.

Firman kalusto koostuu mm. kaivinkoneista, kauhakuormaajista, ja kuorma-autoista.