Maanrakennus Jussila

Maanrakennus Jussila on Iistä käsin toimiva maanrakennus ja vesirakentamisen urakoitsija, sekä maa-ainesmyyntiä harjoittava firma.

Firman takaa löytyy pitkä historia tuloksellista maanrakentamista Iin/Oulun alueella vuodesta 1962.

Päätoimisesti Jussila tekee maarakentamiseen ja vesirakentamiseen liittyvää urakointia toimi-alueellaan.

Maanrakentamiseen liittyen useat firman referensseistä liittyvät töinä talojen pohjatöihin, pihatöihin, teihin ja niiden kunnostuksiin.

Päätoimialueina firmalle toimivat varsinkin Oulu ja Oulun ympäristökunnat.

Maarakentamiseen liittyen firma pystyy tarjoamaan joustavasti maa-aineksia omilta maa-ainesalueiltaan, joista se voi toimittaa sopimuksen mukaan maa-aineksia niin omille että vieraillekin työmaille.

Vesirakentamisen osalta firman palveluihin kuuluvat varsinkin satamatyöt, ruoppaustyöt, kauneuspadot sekä rantojen suojaustyöurakat. Historiallisesti, vuosien 1991 – 2003 aikana, firman pääurakointi erikoisalueena oli nimenomaan vesirakentaminen.

Maanrakennus R. Jussila Oy
Kantolantie 189
91100 II
www.rjussila.fi

Palveluvalikoimaan kuuluvat myös vanhojen rakennusten purkamistyöt, purkumateriaalien kierrättäminen sekä urakointiin kuuluvat jatkojalostustyöt.

Kaiken kaikkiaan firman toimintaan kuuluu noin 15 kalustoyksikön kokoinen maanrakennus-osasto, ja työntekijöitä on kaudesta riippuen noin kymmenkunta.