Lämpökameran käyttö

Katsaus lämpökameran käyttö tapoihin ja menetelmiin, sekä infrakameroiden käytön rajoituksiin ulko-ja sisätiloissa.

Lämpötila on erittäin tärkeä tekijä jokapäiväisessä elämässämme, ja lämpötilaa käytetäänkin useisiin käyttökohteisiin: esimerkiksi tarkistamaan ruumiin lämpötilaa sairauden varalta, ruoan oikean kypsyysasteen suhteen, tai jos auto on ylikuumenemassa.

Infrapuna-lämpökamerat tuovat tämän lämpötilan käytön uudelle tasolle: pelkästään yhden lämpötilapisteen mittaamisen suhteen, lämpökamera näyttää lämpötilaerot kuvattavan kohteen pinnalla.

Lämpökamerakuvaus on tekniikka, joka tuo esiin kuvan silmälle näkymättömästä infrapunavalosta, jota erilaiset objektit heijastavat.

Tälläinen lämpötilan kuvaaminen on erittäin nopea, vaaraton, ja ympäristö-ystävällinen tapa mitata erilaiset objektien pinnat lämpötilan suhteen, auttaen erilaisten ongelmien havainnoinnissa, tuoden nopeampia ratkaisuja ongelmiin ja ennaltaehkäisyyn.

Lämpökamerat eivät itse asiassa näe lämpötilaa sinällään, vaan ne sieppaavat kuvan infrapuna energiasta, joka siirtyy objektista sen ympäristöön.

Tällainen kamera näyttää kuvauksen tuloksena näkyvät lämpötilaerot reaaliajassa väripaletissa, jossa kuumemmat objektit näkyvät kirkkaampina ja kylmemmät tummempina.

Käyttökohteita lämpökameralle

Lämpökameroiden hintojen laskiessa voimakkaasti viime vuosina niistä on tullut yleisiä kotien tarkistuksien työkaluja, jossa niitä voidaan käyttää varmistamaan esimerkiksi talon eristyksen toimivuuden, vuotojen kohteet, varmistamaan rakenteen suunnittelu, ja paikallistamaan epätoivottujen kosteiden paikkojen sijainnit.

Vaikka infrapunakamerat ovat tulleet erittäin suosituiksi talojen tarkistuksessa, käytännössä vain lämpökuvaajan mielikuvitus rajoittaa niiden käyttöä erilaisiin kohteisiin.

Esimerkkeinä käyttökohteista ovat:

  • sähkölaitteiden tarkistus
  • rakennusten lämpöeristyksen toimivuuden tarkistus
  • kuumentuneiden/viallisten johtojen tai putkien tarkistus
  • homeongelmapaikkojen paikallistaminen
  • tasakattoisten rakennusten vuotokohtien paikallistaminen
  • lämpöputkien lämpökuvioiden havainnointi
  • jäähdytyslaitteiden vuotokohtien tarkistus

Muita enenevässä määrin käytössä olevia tarkoituksia lämpökameroilla ovat myös lääketieteelliset tarkistukset (etenkin raajojen verenkierron tasaisuuden suhteen), kadonneiden henkilöiden etsinnät (usein helikopterista käsin), autojen lisälaitteena yöajoon ja huonoihin ajo-olosuhteisiin, sekä käyttö tallentavissa / hälyttävissä turvakameroissa yönäkönä.

Useimmiten lämpökameroilla otetut kuvat ja video voidaan tallentaa ulkoiselle tai sisäiselle muistikortille, riippuen kameran ominaisuuksista.

Tällaisia kuvia voidaan tarkastella edelleen ja editoida tarkoitusta varten kehitetyissä tietokone ohjelmissa, ja niiden avulla kuvista voidaan kehittää erilaisia raportteja ja printtauksia, esimerkiksi talontarkistuksen asiakkaita varten.