Lämpökamera

Opas erilaisiin lämpökamera tuotteisiin, teknologioihin, ja lämpökameroiden käyttötarkoituksiin.

Tällainen kamera, joita usein kutsutaan myös FLIR (Forward Looking InfraRed) kameroiksi ja infrapunakameroiksi, on laite, joka muodostaa kuvan perustuen infrapunasäteilyyn…samaan tapaan kuin normaali kamera muodostaa kuvan perustuen näkyvään valoon.

VIDEO: FLIR-kameravalmistajan tekemä video tuotteiden käytöstä rakennusten tarkistamisen osana.

Lämpökameroita tehtiin alunperin sotilaskäyttöön, Korean sodan aikoihin, mutta nykyään infrapunakameroita käytetään useilla aloilla aina lääketieteestä arkeologiaan.

FLIR-kameroiden käyttöönottoa eri aloilla on edistänyt varsinkin niidenhintojen aleneminen vuosien myötä, kuin myös tarjolla olevien analyysi-ohjelmistojen kehittyminen.

Tyypillisiä aloja, joilla lämpökameroita käytetään yleisesti, ovat muun muassa:

 • Astronomia
 • Palokunta-operaatiot
 • Sotilas- ja poliisi-operaatiot
 • Vartiointiala
 • Ennaltaehkäisevä huoltotoiminta mekaanisille ja elektronisille laitteille
 • Prosessien monitorointi
 • Autoiluun liittyvät sovellukset
 • Energiatarkastukset, suhteessa rakennusten eristyksiin ja lämmön vuotokohtien selvityksiin
 • Katon tarkastukset
 • Akustisten tilojen tarkastukset
 • Seinien rakenteellinen analyysi
 • Kosteuden havainnointi seinissä ja katoissa
 • Lääketieteelliset diagnoosit
 • Laatukontrolli tuotanto-ympäristöissä
 • Uusien tuotteiden kehitys ja tutkimustyö
 • Ilmasta käsin suoritettava arkeologia
 • Paranormaalit tutkimukset
 • Eksyneiden haku-ja-pelastus operaatiot
 • Karanteeni-monitorointi maahantulon yhteydessä
 • Liekkien havainnointi

Toisin kuin normaalikamerat, jotka operoivat 450-750 nanometrin näkyvän valon aaltopituudella, infrapunakamerat operoivat niinkin pitkillä aaltopituuksilla kuin 14 000 nanometriä.

Lämpökamerat jaetaan usein karkeasti kahteen tyyppiin:

 • viilennettyihin infrapunahavaitsimiin ja
 • viilentämättömiin havaitsimiin.

Viilennetyt havaitsimet ovat tyypillisesti pakattuna kameroissa tyhjiörasiaan, ja kryogeniikan avulla viilennettyjä.

Viilennys on tarpeellinen, jotta puolijohdemateriaalit, joita kamerassa käytetään, toimisivat normaalisti.

Ilman viilennystä infrapunakameroiden sensorit havaitsisivat myös niiden oman lämpösäteilyn, joka tekisi niistä käyttökelvottomia.

Viilennettyjen lämpökameroiden haittapuolina ovat varsinkin niidenvalmistuksen kalleus, ja toisaalta viilennyksen vaatima määrä energiaa laitteessa.

Lisäksi viilennetyt lämpö-kamerat saattavat vaatia muutamankin minuutin ennenkuin ne alkavat toimia normaalisti, johtuen viilennyksen vaatimasta ajasta.

Pluspuolena viilennettyjen lämpökameroiden suhteen on se, että ne tarjoavat huomattavasti paremman kuvan laadun, verrattuna viilentämättömiin FLIR-kameroihin.

Lisäksi viilennettyjen lämpökameroiden korkeampi havaintokykymahdollistaa myös pienempikokoisten ja halvempien pitkän välimatkan havaintoihin tarkoitettujen linssien käytön.

Viilentämättömät lämpö-kamerat puolestaan käyttävät eri materiaaleista valmistettuja sensoreita, jotka operoivat ympäröivän lämpötilan puitteissa, tai ne voivat olla tasapainotettuja pienillä lämpötilakontrolleilla.

Viilentämättömien infrapunakameroiden etuna on varsinkin se, etteivät ne tarvitse isokokoisia, kalliita kryogeenisiä viilentämislaitteita toimiakseen, joten ne ovat usein halvempia ja pienempikokoisia.

Niiden erottelukyky ja kuvien laatu on kuitenkin usein huomattavastialhaisempi kuin viilennettyjen havaintolaitteiden.

Myydään lämpökamera

Katsaus parhaisiin myydään lämpökamera kauppapaikkoihin, sekä uusien tuotteiden että halvempien käytettyjen laitteiden suhteen.

Myydään lämpökamera

Kiinalaiset lämpökamerat

Katsaus kiinalaiset lämpökamerat tuotteiden valmistajiin, ja niiden suosituimpien lämpökameroiden käyttötarkoituksiin.

Kiinalaiset lämpökamerat

Edullinen lämpökamera

Edullinen lämpökamera

Katsaus markkinoilla oleviin edullinen lämpökamera malleihin ja valmistajiin.

Lämpökamera autoon

Lämpökamera autoon on optiona esimerkiksi useissa BMW-sarjoissa, ja saatavissa myös muihin luksusmaisempiin autoihin, yleensä optiona.

Lämpökameran käyttö

Katsaus lämpökameran käyttö tapoihin ja menetelmiin.

Sivulla katsastetaan myös infrakameroiden käytön rajoituksiin ulko-ja sisätiloissa.