Kompostin rakentaminen

Kompostin rakentaminen projektin tavoitteena on luoda rakenne, jonka olosuhteet ovat optimaaliset jätteitä hajottaville pieneliöille, kuten bakteereille, madoille, ja sienille.

Kompostoinnin ideana on kompostoida kotitalouksista kerättyä biojätettä erilliseen kompostointilaitokseen.

Kompostoinnin taustalla oleva idea on yhteiskunnan pyrkimys kokonaisuutena vähentää biojätteen määrää kaatopaikoilla, sillä noin 1/3 talousjätteestä keskimäärin on biohajoavaa, kompostoriin soveltuvaa jätettä.


VIDEO: Puutarha-asiantuntija P. Allen Smithin (www.pallensmith.com) tarjoama video avokompostin rakentamisesta.

Perusvaatimuksena kompostorin rakentamiselle ovat oikean hiili/typpi-suhteen luominen rakennelmaan, hapen ja kosteuden riittävä saanti, sekä oikeantasoinen lämpötila.

Näistä yleisin syy miksi komposti ei toimi oikeanlaisesti on kosteuden riittämätön saanti (optimaalisen kosteustason ollessa noin 50-70%), eli kuivuus.

Näiden neljän tekijän (hiili, typpi, happi, vesi) määriä muuttamalla luodaan optimaalinen olotila, jossa hyödylliset bakteerit käyttävät hyväkseen rakenteessa olevia ravinteita nopeudella, joka lämmittää kompostin kasaa.

Kaikkein tehokkain kompostointitila syntyy, kun hiili:typpi suhde on noin 30:1. Lähes kaikissa kasveissa ja eläinperäisissä materiaaleissa on sekä hiiltä että typpeä, mutta hyvinkin toisistaan poikkeavissa suhteissa.

Esimerkiksi tuoreesti leikatussa ruohossa tämä suhde on noin 15:1, ja kuivissa syksyisissä puiden lehdissä noin 50:1, riippuen kuitenkin lajikkeesta.

Muista tutustua kunnallisiin jätehuoltomääräyksiin ja muihin voimassaoleviin sääntöihin ennen rakentamisen aloittamista.

Hyvän yleiskuvan kompostien käytöstä saa mm. Marttaliiton sivuilta, osoitteessa: www.martat.fi/neuvot_arkeen/ymparisto/komposti/.

Suomessa valmiita kompostointirakenteita myyvät mm.:

  • Biolan (www.biolan.fi/suomi/default4.asp?active_page_id=101)
  • Kotipuutarhuri.com (www.kotipuutarhuri.com/tuotteet/kompostointi-ja-kierratys/kompostorit)
  • Talotarvike (www.talotarvike.com/kauppa/product_catalog.php?c=245)
  • Netrauta (www.netrauta.fi/portal/piha/kompostorit)