Kivitalo avaimet käteen

Katsaus kivitalo avaimet käteen resursseihin ja työkaluihin, jotka ovat tarjolla netistä.

Tyypillisiin tapoihin saada avaimet käteen taloja kuuluvat joko…

  • talopaketti-valmistajien kautta kokonaisuuden tilaaminen, tai
  • yksilöllisen talon tilaaminen avaimet käteen toimituksena rakennusliikkeeltä.

Talopakettien suhteen netistä löytyy erilaisia vertailupalveluja, joiden avulla voit vertailla talopakettien sisältöjä toisiinsa.

Yksi tällainen palvelu on esimerkiksi Talovertailu (www.talovertailu.fi).

Palvelun kautta pystyi vertailemaan (“tarkka haku” linkin takaa), kun viimeksi asian tarkistin, kaikkiaan 1091 erilaista talomallia, joista kivitalo-malleja oli 64.

Palvelun “talovalmistajat” linkin takaa voit puolestaan tarkistaa talovalmistajien (27 kpl) profiilin. Tähän profiiliin kuuluu toimitussisältö, eli se, onko talo “avaimet käteen” -paketti.

VIDEO: HARKKO Blockelement -kivitalojen rakentamisen esittely. Video käy läpi kivitalon rakentamisessa tapahtuvia päävaiheita.

Talopaketin tilaaminen on ollut Suomessa kautta aikain suosittu tapa rakennuttaa omakotitalo.

Historiallisesti suomalaisista omakotitalon hankkijoista noin 69 prosenttiaon käyttänyt talopaketti-vaihtoehtoa valinnoissaan.

Talotehtailta tilattaviin erilaisiin talopaketteihin kuuluu yleisesti ottaen kahta eri tyyppiä toimituksia:

  • joko valmiiksi rakennettuja avaimet käteen -ratkaisuja, tai
  • valmisosataloja, joissa osa työstä, esimerkiksi sisäseinien asentaminen jää tilaajan harteille

Kivitalopakettien suhteen rakentaminen onkin pitkälti teollistakomponenttien kokoamista. Sinun on kuitenkin hyvä tarkastaa mitä Avaimet käteen -käsite tarkoittaa juuri haluamasi talopaketin suhteen.

Esimerkiksi maankaivutyöt tai perustukset eivät välttämättä kuulu hintaan, ja lisäksi asiakkaan saatetaan olettaa hoitavan työmaaveden ja -sähkön, peitteet tarvikkeille, sekä tarvittavat rakennustelineet tontin alueelle.

Samoin tontin raivaus ja loppu-siivous talon valmistuttua ei aina kuulu urakan hintaan, vaan pitää tilata erikseen.

Puutalopaketeissa toimitukset ovat lisäksi tyypillisesti vain pohjamaalattuja, joten pintamaalaustyö jää tilaajan tehtäväksi.

Useimmiten talotoimittajilla on olemassa laaja verkosto yhteistyökumppaneita. Siten pystyt (lisähintaan) useimmiten tilaamaan kaikki peruspakettiin sisältymättömät työt myös valmiiksi tehtynä.

Yleinen hallinnointi jää asiakkaalle.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tähän hallinnointiin kuuluu se, että rakennushankkeeseen ryhtyvä huolehtii siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan…

  • rakentamista koskevien säännösten ja määräysten, kuin myös
  • myönnetyn luvan mukaisesti.

Useat talopakettien valmistajat neuvovat palkkaamaan, talon tarjousten vertailuvaiheessa, vastaavan mestarin ja pääsuunnittelijanneuvomaan hyvien valintojen suhteen.

Voit myös kysellä talotoimittajien vanhoilta asiakkailta, referenssikohteiden osalta, heidän tyytyväisyydestään talopaketteihin ja tiedustella mahdollisista ongelmakohdista tapahtuneen urakan suhteen.