Kivetystyöt

Kivetystyöt kuuluvat useasti osana pihatöiden kokonaisurakkaa asfaltoinnin lisäksi.

Vaikka asfaltti onkin suosituin pihojen päällysmateriaali, myös pihojen kiveys luo erittäin esteettisen tunnelman, varsinkin osana pihan yleiskuvaa johon kuuluu asfalttipinnoite tieosuuksille, jotka ovat kovemmassa kulutuksessa.

Kuten asfaltoinnissakin, kiveytettävän alueen rakennekerrokset pitää tehdä kantaviksi. Kivien alle laitetaan asennushiekka.

Tämän jälkeen kivet ladotaan hyvin tiiviisti toisiinsa kiinni.

Jääneet raot täytetään kivituhkalla. Kivien yli ajetaan täryttimellä tiivistyskerrat, joka luo tasaisen ja harmonisen kiveyksen.

Kivetystyöt – Tilaaminen

Kivetystöihin erikoistuneita yrityksiä on useita ympäri Suomea.

Kuitenkin, mikäli kivetystyöt ovat osana kokonaisurakkaa, johon sisältyy myös asfaltointia, kannattaa koko urakka tilata asfaltointiurakoitsijalta, joka pystyy toimittamaan viimeistellyt pihapäällysteet.

Usein kuitenkin kannattaa tilata kivetystyöt erikseen, jolloin kivetystyö urakoitsijan valinta on oma valintasi, ja voit valita juuri sellaisen urakoitsijan, joka pystyy toimittamaan haluamasi lopputuloksen, ja kommunikoit tällöin myös suoraan kivetystyö firman kanssa, jolloin epäymmärryksen vaara on pienempi.