Hevostallin rakentaminen

Katsaus hevostallin rakentaminen projektin avuksi löytyvistä resursseista netistä, suhteessa säädöksiin ja rakennusohjeisiin.

Hevostallien rakentamisen yksityiskohtiin tulisi käyttää huomiota samantasoisesti kuin kotitalojen rakentamiseen, siten että lopputuloksena on valoisa, ilmava, omistajalle kuin hevosillekin miellyttävä tila, joka on helppo pitää puhtaana.

Pitkällä aikavälillä hyvinsuunniteltu ja -rakennettu talli näkyy alempina ylläpitokustannuksina, pienempinä eläinlääkäri-laskuina, sekä kasvaneena kiinteistön arvona.

Yksi hyvä tapa nähdä mikä on mahdollista tallirakentamisen suhteen on tarkastaa yhdysvaltalaisen yksilöllisten hevostallien rakentajan, B&D Buildersin (www.custombarnbuilding.com), tekemät rakennukset.

Heidän esittelyvideoissaan on mm. on kentuckyläinen Winchester Farm (www.winchesterfarm.com) talli.

Kun suunnittelet hevostallia, kannattaa tutustua mahdollisimman laajaan valikoimaan hevostallien pohjapiirrustusten suhteen.

Tässä suhteessa ideoita antavat varsinkin kansainväliset hevostalli-paketteja toimittavat rakentajat, kuten Woodstar Products (www.woodstarproducts.com), ja useita näistä ideoista voi tyypillisesti toteuttaa myös Suomen oloissa.

Tallin rakentamisen säännökset
www.mantsala.fi/muut-palvelut/maankayttopalvelut/ohjeita-rakentajille/hevostallin-rakentaminen

Mäntsälä, jonka kuuluisiin ratsastuskeskuksiin kuuluu mm. Ruohojärven Kartanon ratsutallit (www.ruohojarvenkartano.com), tarjoaa kattavan katsauksen kunnallisiin ja valtakunnallisiin säädöksiin tallin rakentamisen suhteen.

Kunnallisten määräysten ja rakennusluvan hakemisen ohjeistuksen ohella sivu profiloi myös valtakunnalliset Rakentamismääräyskokoelman (RakMK) määräykset, joihin tulee kiinnittää huomiota rakennusprojektin yhteydessä.

Hevostallien ympäristönsuojeluohje
www.ymparisto.fi/rakentamismaaraykset

Tallien rakentamisen suhteen yksi tärkeistä valtakunnallisista säännöskokoelmista on Ympäristöministeriön alainen Rakentamismääräyskokoelma, jonka määräykset ovat velvoittavia.

Kokoelmassa esitetyt ohjeet sen sijaan eivät ole velvoittavia, vaan rakentaja voi käyttää muitakin kuin niissä esitettyjä ratkaisuja, edellyttäen että ne täyttävät rakentamiselle asetetut vaatimukset.

Maa-ja Metsätalousministeriö – Tavoitteena terve ja hyvinvoiva hevonen
wwwb.mmm.fi/el/julk/pdf/hevonen.pdf

Maa-ja Metsätalousministeriön julkaisema PDF dokumentti “Tavoitteena terve ja hyvinvoiva hevonen” esittelee tärkeimpiä hevosten pitoa ja hyvinvointia koskevien eläinsuojelusäädösten sisältöä.

Näiden säädösten ohella esite käy läpi hevosten pitoa koskeviasuosituksia, joiden tarkoituksena on ohjata hevosten (myös ponien, aasien ja muiden vastaavien kavioeläinten) pitoa eläinten hyvinvoinnin kannalta parempaan suuntaan.

Voit lukea dokumentin kokoamisessa käytetyt säädöstekstit maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilla osoitteessa:

wwwb.mmm.fi/el/laki/f/default.html

Practical Horseman – Champ Hough
www.equisearch.com/horses_care/farm_ranch/barns/eqbarn915/

Practical Horseman lehdessä alunperin julkaistu englanninkielinen artikkeli käy läpi kaikki tärkeimmät tallin rakentamiseen liittyvät kohdat, mukaanlukien rakennuksen muotoon, sijaintiin, kokoon, ja useisiin yksityiskohtiin, kuten valaistukseen liittyvät seikat.

Artikkelin takana olevalla amerikkalaisella Champ Houghilla on kokemusta kaikkiaan 33:n erilaisen tallin rakentamisen projektista.

Voit käyttää apuna artikkelin kääntämiseen suomenkielelle esimerkiksi Google-kääntäjä (translate.google.fi) palvelua.