FLIR lämpökamera

Katsaus FLIR lämpökamera teknologiaan ja sen erilaisiin sovellutuksiin.

FLIR (Forward Looking Infrared) on kuvaus teknologia, joka toimii infrapuna säteilyn havainnoinnin avulla.

Koska FLIR kamerasysteemit havainnoivat lämpö energiaa muodostaakseen kuvan, eivätkä tarvitse siten näkyvää valoa toimiakseen, tällaisia järjestelmiä käyttävät esimerkiksi pilotit ja ajoneuvojen kuljettajat esimerkiksi yöoloissa tai sumussa, havaitakseen lämpimiä edessä olevia kohteita näköesteistä (kuten pimeys) huolimatta.

Infrapunataajuudet joita FLIR systeemit käyttävät poikkeavat huomattavasti esimerkiksi pimeänäkölaitteista, jotka operoivat näkyvän valon spektrumilla, lähellä infrapuna taajuuksia (0,4-1,0 mikrometriä).

Infrapunakamerat toimivat kahdella perustaajuudella, sekä pitkän kanto-aallon että keskipitkän kanto-aallon taajuuksilla.

Pitkän kanto-aallon infrapuna lämpökamerat operoivat 8-12 mikrometrin taajuudella, ja voivat havaita lämmönlähteitä, kuten kuumia moottorinosia tai ihmisruumiin lämmön muutaman kilometrinkin päästä.

Muutamaa kilometriä pitempi havainnointi on näille laitteille usein vaikeaa, koska infrapuna valo hajaantuu ja taittuu ilmassa ja vesihuurun vaikutuksesta.

Osa pitkien kanto-aaltojen FLIR systeemeistä on kryogenisesti viilennettyjä toimiakseen, mutta markkinoilla on paljon tuotteita, joissa tätä tuotteiden kokoa kasvattavaa ja hintaa kohottavaa (mutta laatua parantavaa) teknologiaa ei tarvitse käyttää.

Lämpökamerat jotka operoivat 3-5 mikrometrin taajuudella ovat ns. keskipitkän kanto-aallon infrapuna laitteita.

Tällaiset tuotteet toimivat lähes yhtä hyvin kuin pitkän kantaman vastaavat, koska näihin taajuuksiin eivät vaikuta yhtä paljon ilmassa olevat vesihuurut, mutta vastapainona näissä laitteissa tarvitaan usein kalliimpia havaintolaitteita ja kryogenista viilennystä, jotka nostavat tuotteen hintaa.

Useat FLIR järjestelmät käyttävät digitaalista kuvan käsittelyä parantaakseen syntyvän kuvan laatua.

FLIR järjestelmiä käytetään usein sotilaallisissa käyttötarkoituksissa, kuten sotalaivoissa, lentokoneissa, helikoptereissa, ja panssaroiduissa ajoneuvoissa.

Sotilaskäytössä niillä on useita etuja. Ensinnäkin, havaintolaitteen ei tarvitse lähettää minkäänlaista signaalia jonka vastustaja havainnoisi, koska FLIR systeemi mittaa energiaa joka on jo olemassa.

Toiseksi, FLIR järjestelmä havainnoi lämpöä, jota on vaikea piilottaa tai naamioida. Kolmanneksi, FLIR järjestelmät näkevät savun, sumun, usvan, ja muiden ilmastollisten näköesteiden läpi paremmin kuin mihin näkyvään valoon perustuvat kamerat kykenevät.

FLIR systeemejä käytetään sotilaskäytön ohella erittäin laajalla kirjolla muitakin käyttökohteita, kuten:

  • Alueiden vartiointi ja valvonta
  • Riista eläinten monitorointi elinalueellaan
  • Rakennusten lämpöhävikin ja eristyksen puutteiden tarkastus
  • Ajoneuvoihin asennettuna ajoturvallisuuden parannus
  • Ihmisten pelastus ja etsintä toiminnot varsinkin metsä maastoilla ja vesi alueilla
  • Vuotojen havainnointi kaasuputkissa
  • Tulivuorien aktiivisuuden valvonta
  • Viallisten sähköjohtojen lämmönlähteiden havainnointi