Ekologinen rakentaminen

Kokonaisvaltainen ekologinen rakentaminen voi kattaa niin rakennuspaikan valinnan, rakennusmateriaalit, kuin paikallisten resurssien suosimisen rakentamisessa.

Kotien tekeminen ekologisesti kestävämmäksi ja energiatehokkaimmiksi voi yhteisvaikutukseltaan olla merkittävä, sillä esimerkiksi Green Building Councilin (www.usgbc.org) mukaan Yhdysvalloissa rakennukset kuluttavat noin 40% energiasta ja ne vastaavat 13% osalta vedenkulutuksesta.

Energiatehokkuuden lisäämistä esitetäänkin usein yhtenä toimena, jonka avulla voidaan vähentää uusiutumattomien energialähteiden, kuten öljyn, käyttöä.

Ekologiseen rakentamiseen useimmiten liitettyjä seikkoja ovat kaikkiaan muun muassa energiasäästöt, vedenkäytön tehokkkuus, CO2 päästöjen vähentäminen, parantunut sisäilman laatu, sekä materiaalien käyttö, joiden valinnassa otetaan huomioon niiden vaikutus ympäristöön.

Suomalaisessa ilmastossa yksi näiden lähestymistapojen kulmakivistä on energiatehokkuus, jonka suhteen jo olemassaolevienkin talojen suhteen energiatehokkuutta voidaan parantaa mm. tarkastamalla eristysten toimivuus, lämpökamerakuvauksina, sekä valitsemalla kodin elektroniikan energiatehokkaista malleista.

Uudisrakentamisen suhteen Suomessa suosiota ovat saaneet mm. matalaenergiatalot, jotka kuluttavat noin puolet vähemmän energiaa kuin rakennusmääräysten mukaiset talot, sekä passiivitalot, jotka kuluttavat noin 10–20 % normien mukaan rakennettujen talojen energiasta.

Suomessa tuli vuonna 2008 voimaan laki, josta lähtien uudisrakennetut omakotitalot tarvitsevat kiinteistön energiatodistuksen, jossa rakennuksen energiatehokkuus mitataan kodinkoneista tutulla asteikolla A:sta G:hen.

Voit lukea lisää laista ja kuluttajaviraston vinkeistä ekologisen rakentamisen suhteen osoitteessa:

www.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/eko-ostaja/rakentaminen/

Hyvä englanninkielinen lähde vihreän ja ekologisen rakentamisen neuvoille ja vinkeille on GreenBuilding (www.greenbuilding.com) nettisivusto, joka sisältää mm. ohjeita talon eri osien remontointiin energiaystävällisempään ja ekologisempaan suuntaan.