Aurinkokellon rakentaminen

Aurinkokellon rakentaminen projektissa huomioon otettavia seikkoja sekä rakentamisen perusteita.

Aurinkokelloja on käytetty ajanmittaukseen arvioiden mukaan noin periodilta 3500 e.Kr.

Toimintaperiaat aurinkokelloissa ja niiden rakentamisessa on varsin yksinkertainen: maahan laitetaan esimerkiksi keppi pystyyn, johon auringon paistaessa muodostuu kepin varjo.

Kellon alusta jaetaan yleensä 12 osaan, ja kepin varjon liikkuessa se osuu järjestyksessä jokaisen merkityn kellonajan kohdalle.

Aurinkokello

KUVA: Varsovan vanhassakaupungissa sijaitseva historiallinen aurinkokello.VIDEO: Kanadalaisen Hila Outdoor Centre (www.hilaroad.com) yrityksen tekemä englanninkielinen video, joka käy läpi aurinkokellon rakentamiseen liittyvää tiedepohjaa.VIDEO: Hila Outdoor Centren video aurinkokellon testaamisesta.

Hyviä englanninkielisiä lähteitä, joista löytyy yksityiskohtaisia ohjeita aurinkokello projekteja varten ja muuta informaatio alan harrastajille, ovat esimerkiksi:

  • British Sundial Society (www.sundials.co.uk)
  • NASA (www-istp.gsfc.nasa.gov/stargaze/Sundial.htm)
  • BBC (www.bbc.co.uk/norfolk/kids/summer_activities/make_sundial.shtml)