Asvaltti

Asvaltti on asfaltti-sanan vaihtoehtoinen, harvinaisempi kirjoitustapa. Ainesta käytetään yleisesti maanrakennusteollisuudessa kestävän tien kulutuspinnan luomiseen.

Asvaltointi on tärkeä osa kansallista rakennustuotantoa, ja kehittyneissä valtioissa yleensäkin. Esimerkiksi Yhdysvaltojen teistä 94% on päällystetty asvaltilla.

Asfaltti valmistetaan muutaman tärkeän ainesosan, lähinnä sepelin, mineraaliyhdisteiden, hiekan, sekä bitumin seoksena.

Asvaltoitava aines valmistetaan asfaltti-asemilla, jotka tyypillisesti sijaitsevat tiheästi asuttujen asutusalueiden läheisyydessä. Näin siksi, että asfalttiaines on toimitettava kuumana päällystettävään kohteeseen, ja kylmettyään aines saa tyypillisen, kestävän muotonsa.

Aikojen myötä asvaltista on tullut moni-ilmeisempi aines, mm. sen avulla, että asfalttia voidaan nykyisin värjätä eri sävyihin.

Pääkäyttökohteita asvaltille ovat tiet, lentokentät, yksityiset pihat, teollisuusalueet, satamat, jne. joissa vaaditaan tielle kulutuspintaa, joka on sekä esteettiseltä kannalta että käyttökannalta soveltuva kulutuspinnaksi.

Asvaltti – Lisätietoja

Lisätietoja asfaltista ja sen käyttömahdollisuuksista teiden, parkkipaikkojen, kanaalien, ja pihojen päällystysmateriaalina saa suoraan asfalttiurakoitsijoilta.

Alan yleistä tilaa kuvaavaa tieto ja tilastomateriaalia saa parhaiten Infra Ry:n Asfalttijaokselta, joka on alan yritysten kattojärjestö.

Infra Ry:n Asfalttijaosto julkaisee myös muun muassa Asfalttilehti (www.asfalttilehti.fi) lehteä, joka kertoo asfaltointi alan kehityksestä ja tulevaisuudennäkymistä.