Asvaltti vai asfaltti

Katsaus kysymykseen “asvaltti vai asfaltti” ja siihen, missä yhteyksissä näitä vaihtoehtoisia kirjoitusmuotoja käytetään.

Lähtökohta “asfaltti” sanan käytölle on kreikan kielestä peräisin oleva sana “άσφαλτος”, eli “vuoripiki”.

“Asvaltti” on saman sanan vaihtoehtoinen kirjoitustapa, jota käytetään kuitenkin yleisesti eri yhteyksissä asfaltti-sanaan nähden.

Virallisissa yhteyksissä käytetty ilmaus on normaalisti “asfaltti”, joka näkyy mm. vuonna 2008 lakkautetun Asfalttiliiton (nykyisin Infra ry:n asfalttijaosto) sekä alan yritysten etujärjestön virallisen julkaisun, Asfalttilehden (www.asfalttilehti.fi), nimissä.

“Asvaltti” ja sen taivutukset kuten “asvaltointi” löytävät tiensä usein alan vähemmän muodollisiin yhteyksiin, kuten esimerkiksi työmaapöytäkirjoihin päällystys urakoiden suhteen.

Virallisissa yhteyksissä on kuitenkin parhainta välttää “asvaltti” muotoa.