Asfalttipäällysteet

Asfalttipäällysteet laatuja on useita erilaisia.

Kaikkein suosituin asfalttipäällyste tyyppi on asfalttibetoni, joka on kestävä, kantava, ja edullinen valinta.

Asfalttibetonin yleisiä käyttökohteita ovat muun muassa

  • tiet,
  • kadut,
  • pysäköintialueet, sekä
  • varasto- ja teollisuusalueilla olevat kulumisen kestämistä vaativat päällysteet.

Asfalttibetonin kohdalla ennen asfaltin valmistusta ja levittämistä joudutaan valitsemaan asfalttibetonin tyyppi, joita ovat mm. AB 16/100, AB 20/100, AB 16/100, AB 12/100, AB 16/120, ja AB 20/120.

Käytettävän asfalttibetonin kerrospaksuuden valintaan vaikuttaa päällystettävän kohteen käyttötarkoitus.

Asfalttibetonin lisäksi muita asfalttipäällyste tyyppejä ovat:

  • epäjatkuvaasfaltti (EA),
  • kivimastiksiasfaltti (SMA),
  • avoin asfalttibetoni(AAB),
  • pehmeä asfalttibetoni (PAB),
  • kantavan kerroksenasfaltti (ABK), sekä
  • emulsiosora (ES).

Asfalttipäällysteet – Lisätietoja

Lisätietoja asfalttipäällysteistä ja siitä, mikä asfalttipäällystetyypeistä sovultuu kohteeseesi saat suoraan asfaltointiurakoitsijoilta.

Voit myös tarkkailla alueellasi toimivia asfaltointiryhmiä työssään, ja saada heiltä (muista työmaaturvallisuus!) yksityiskohtaista tietoa juuri sen kohteen asfalttilaadusta.

Yleisempää tietoa ja tilastotietoa Suomessa käytetyistä päällystelaaduista saaa alan kattojärjestöltä, joka on Infra Ry:n (www.infrary.fi) Asfalttijaosto, joka julkaisee muun muassa Asfalttilehteä (www.asfalttilehti.fi).