Asfalttibitumi

Asfalttibitumi, jota käytetään asfaltoinnissa, on aines jota saadaan öljynjajostus prosessin sivutuotteena.

Bitumia säilytetään yleisesti noin 150°C asteessa, jotta se säilyttää nestemäisen muotonsa.

Bitumiainesta käytetään asfaltoinnissa tiivistävänä aineksena, sekä asfaltin varsinaisessa sekoitusvaiheessa asfalttitehtaalla, että asfaltin levityksen jälkeen, jolloin sen tiivistävää ominaisuutta käytetään täsmätiivisteenä ennen asfaltin kylmenemistä lopulliseen muotoonsa.

Kun bitumia käytetään lopullisessa asfaltoitavassa kohteessa, bitumin päälle levitetään tyypillisesti kiviainesta, joka estää autojen ajamisen suoraan märällä, tahmealla bitumiaineksella.

Asfalttibitumi – Lisätietoja

Bitumin käytöstä asfaltin tekovaiheessa asfaltoitavassa kohteessanne saa suoraan asfalttiurakoitsijoilta.

Jos lähistölläsi toimii asfaltointiryhmiä, voit usein myös lähestyä tällaista ryhmää suoraan kysymyksinesi (muista työmaaturvallisuus), jolloin saat yksityiskohtaista tietoa varsinkin bitumin käytöstä varsinaisessa asfaltin levitysvaiheessa.

Erilaisia tilastoja ja yleisempää tietoa bitumin käytöstä asfaltointi alalla saa Infra Ry:n (www.infrary.fi) Asfalttijaokselta, joka on alan yritysten kattojärjestö.