Asfalttiasema

Asfalttiasema-tyyppejä on kahta päälaatua: kiinteitä asemia, jotka palvelevat isompia asutusalueita, sekä siirrettäviä asfalttiasemia, joiden avulla päällystetään harvaan asuttuja asuinpaikkakuntia.

Asfalttiaineksessa on kaksi pääosaa.

Ensimmäinen ainesosa on kiviseos, joka koostuu kivimurskeesta, sorasta, ja hiekasta.

Toinen ainesosa (5% koko koostumuksesta) on asfalttisementtiä, mustaa nestemäistä ainesta, joka toimii liiman tavoin pitämällä kokonaisaineksen kiinteänä kokonaisuutena.

Saksalainen asfalttiasema

KUVA: Näkymä saksalaisen asfaltti-aseman osaan, josta kuorma-autot hakevat kuuman asfalttimassan vietäväksi päällystettävään kohteeseen.

Koska tätä ainesosaa valmistetaan öljy-peräisistä tuotteista, myös asfaltin kokonaishinta riippuu osittain maailman öljyhinnoista.

Nämä kaksi ainesosaa sekoitetaan yhdeksi asfaltti kokonaisuudeksi asfaltti-asemalla.

Asfalttiaseman toiminta


VIDEO: Amerikkalaisen Columbia Asphalt -yrityksen tekemä lyhyt video liikuteltavan matka-asemansa toiminnasta.

Pähkinänkuoressa, asfaltointinasema toimii ensin kuivattamalla ja kuumentamalla kiviaines seoksen, jonka jälkeen aines sekoitetaan ja päällystetään asfalttisementillä.

Sekoituksen jälkeen asfaltti varastoidaan lyhytaikaisesti siiloissa, kaadetaan asfaltointia varten kehitettyjen kuorma-autojen lavalle, ja kuljetetaan asfaltoitavaan kohteeseen kuumana, valmiina levitystä ja lopullista muotoilua varten ennenkuin aines kylmenee ja saavuttaa lopullisen kulutusta kestävän muotonsa.

Asfalttiasemien toiminnasta saa lisätietoja suoraan asfaltointiurakoitsijoilta, jotka toimivat läheisessä yhteydessä asfaltin varsinaiseen valmistukseen tehtailla.

Voit myös sopia tapaamisen, varsinkin asfaltin tilaamisen yhteydessä, monilta asfaltointi urakoitsijoilta asemaan tutustumista varten, jolloin asemaa hoitava työmies usein pystyy kertomaan yksityiskohtaisesti asfaltin valmistuksesta ja tarvittavasta ammattitaidosta aseman pyörittämiseen.

Asfalttiasemien suhteen hyvä tietolähde on myös asfaltti alan kattojärjestö Infra Ry (www.infrary.fi) ja sen Asfalttijaosto.