Asfalttiala

Asfalttiala on kehittyvä ala, ja suurimpia muutostekijöitä alalla ovat tällä hetkellä suunta kohti ympäristöystävällisempiä asfaltointitapoja, mukaanlukien asfaltin kierrätys.

Asfaltin kierrätys on varsinkin Yhdysvalloista tulleen teknisen kehityksen myötä edistynyt erääksi kierrätetyimmistä aineksista maailmassa.

Myös muut ympäristötekniset tekijät asfaltin suhteen ovat olleet teknisen kehityksen alaisia, mukaanlukien…

  • asfaltin hiljaisuus ajoalustana, sekä
  • turvallisuus mm. sateen vaikutuksen alaisena.

Ala on ottanut myös GPS-järjestelmät käyttöön, sillä osa asfaltointikalustosta käyttää satelliittiohjattuja, automatisoituja järjestelmiä, jotka automaattisesti määrittelevät kohteessa vaaditun asfaltin paksuuden ja laadun levityskalustolle.

Asfaltointialan yritykset

Asfalttialan yritysten lukumäärä on vaihdellut läpi vuosien varsinkin sitä mukaa, kun ulkomainen kiinnostus ostaa kotimaisia asfaltointiyrityksiä on vaihdellut.

Alan kotimainen ammattitaito on kuitenkin säilynyt korkeana ja teknisen alan kehityksen käyttöönotto on maailman huippuluokkaa.

Ala on ottanut myös käyttöön Internet-teknologian, siten, että mm. monet alan yritykset vastaanottavat tarjouksia netin kautta.

Voit tutustua alan yritysten tilaan, asfaltoinnin kokoon alana, ja erilaisiin muihin tilastoihin alan kattojärjestön, Infra Ry:n (www.infrary.fi) asfalttijaoston kotisivuilta.

Infra Ry:n Asfalttijaosto julkaisee myös alaa käsittelevää julkaisua, joka on tarjolla netissä osoitteessa www.asfalttilehti.fi.