Asfaltti Helsinki

Asfaltti Helsinki opas parhaisiin asfaltointi yrityksiin jotka toimivat Helsingin alueella. Yksi tärkeimmistä valinnoista asfaltointiurakan suhteen on oikean asfalttiliikkeen valinta. Tärkeitä valintakriteereitä ovat mm.: urakoitsijan kyky toimittaa asfaltointi ajallaan ja suomalaiset…

Jatka lukemista →

Asfaltti Espoo

Asfaltti Espoo opas asfaltti urakointiin Espoon alueella, mukaanlukien hinnoittelu alueella toimivien yritysten suhteen. Ennen yhteydenottoa urakoitsijaan kannattaa kartoittaa asfaltoitavan alueen työvaatimukset, jotta voit kommunikoida ne tehokkaasti asfalttifirmalle, mahdollisimman tarkkaa tarjouspyyntöä…

Jatka lukemista →

Asfaltticenter

Asfaltticenter on pääkaupunkiseudulla toimiva päällystealan yritys, joka on ollut toiminnassa vuodesta 2005. Yritys, joka on keskittynyt varsinkin erilaisiin piha- ja korjauspäällyste-urakoihin, toimii Keravalta käsin. Firman toiminta-alue kattaa koko Uudenmaan, ja…

Jatka lukemista →

Asfalttibitumi

Asfalttibitumi, jota käytetään asfaltoinnissa, on aines jota saadaan öljynjajostus prosessin sivutuotteena. Bitumia säilytetään yleisesti noin 150°C asteessa, jotta se säilyttää nestemäisen muotonsa. Bitumiainesta käytetään asfaltoinnissa tiivistävänä aineksena, sekä asfaltin varsinaisessa…

Jatka lukemista →

Asfalttiasema

Saksalainen asfalttiasema

Asfalttiasema-tyyppejä on kahta päälaatua: kiinteitä asemia, jotka palvelevat isompia asutusalueita, sekä siirrettäviä asfalttiasemia, joiden avulla päällystetään harvaan asuttuja asuinpaikkakuntia. Asfalttiaineksessa on kaksi pääosaa. Ensimmäinen ainesosa on kiviseos, joka koostuu kivimurskeesta,…

Jatka lukemista →

Asfalttiala

Asfalttiala on kehittyvä ala, ja suurimpia muutostekijöitä alalla ovat tällä hetkellä suunta kohti ympäristöystävällisempiä asfaltointitapoja, mukaanlukien asfaltin kierrätys. Asfaltin kierrätys on varsinkin Yhdysvalloista tulleen teknisen kehityksen myötä edistynyt erääksi kierrätetyimmistä…

Jatka lukemista →

Asfaltti

Asfaltti opas asfalttipäällysteisiin, tienhoitoon, maanrakennukseen ja tapoihin saada paras tulos viimeistellyistä pihapäällyste-urakoista. Asfaltti on erittäin suosittu aines teiden, katujen, ja lentokenttien päällystämisessä ympäri maailman. Asuntoalueilla asfaltti on viihtyisä, liikenteen melua…

Jatka lukemista →

Asfaltointi Suomi

Yrityksiä, joiden pääasiallisena toimialueena on asfaltointi Suomi, on vähän, mutta paikallisesti toimivia yrityksiä on useita. Koska koko Suomen alueella on kysyntää asfaltointi urakoinnille, myös haja-asutusalueilla, monilla paikkakunnilla, varsinkin pienemmillä sellaisilla,…

Jatka lukemista →

Asfaltointiryhmä

Asfaltointiryhmä varsinaisessa asfaltin levityskohteessa koostuu useista työryhmän jäsenistä, mukaanlukien lapiomiehistä, rekankuljettajista, kolamiehistä, sekä jyrämiehistä. Monille asfalttimiehille ensimmäinen kosketus varsinaisen asfalttiryhmän työhön on kesätyö lapion varressa tai apupoikana (jonka työnkuvaan saattaa…

Jatka lukemista →

Asfaltin teko

Asfaltin teko tapahtuu varsinaisesti asfalttiasemalla, jossa tarvittavat rakenne ainekset yhdistetään asfalttimassaksi. Asfaltin valmistus ja sekoitus asennettavaksi tuotteeksi on asfalttitoiminnan keskeisiä prosesseja. Ilman oikeaa asfaltti-asema laitteistoa ja siihen liittyvää tieto-taitoa ei…

Jatka lukemista →