Asfaltti pihaan

Yleiskatsaus asfaltti pihaan työvaiheisiin ja varsinaista urakkaa edeltäviin vaiheisiin.

Ennen varsinaisen asfaltointi urakan aloittamista tyypilliseen päällystysprojektiin (tilaajan näkökulmasta) kuuluu urakkatarjouksen pyytäminen, jonka yhteydessä useimmiten asfaltointifirman edustaja tulee tutustumaan pihaan työtarpeen laajuuden kartoittamiseksi.VIDEO: Video kotimaisen pihan asfaltoinnista, urakoitsijana NCC Roads.

Näiden kartoitusten perusteella tilaaja saa joukon tarjouksia, joissa on eritelty työvaiheiden ja -tapojen sekä materiaalien hinnat, ja jos tarjouspyynnössä on pyydetty kokonaishintaa, se esitetään osana tarjousta.

Jos jokin osa tarjouksesta on epäselvä, kannattaa ottaa yhteyttä asfalttifirman edustajaan asioiden selventämiseksi ennen urakan tilaamista.

Suomalaisissa olosuhteissa keskeinen elementti on myös urakan ajankohta, sillä asfaltointia varten tarjolla on vain kesäkausi, jonka suhteen monen urakoitsijan kalenteri täyttyy jo hyvissä ajoin ennen lumien sulamista.

Jos oma päällystettävä piha on pienikokoinen, se päällystetään usein urakoitsijan toimesta kun asfaltointiryhmä työskentelee alueella isompien kohteiden suhteen.

Useimmiten ennen varsinaisen päällystysurakan alkua kohteessa vierailee maanrakennusryhmä, “pohjaryhmä”, joka muokkaa pihamaan sellaiseen kuntoon, että siihen voidaan asentaa asfalttipäällyste.

Pohjaryhmän jälkeen pihaan saapuu asfaltointiryhmä, joka levittää, tasaa, ja jyrää asfaltin lopulliseen, kestävään, tilauksen mukaiseen muotoonsa.

Viimeisenä vaiheena kohteessa, varsinkin isommissa kohteissa, tyypillisesti pidetään loppukatselmus, jossa todetaan päällysteen olevan tilauksen mukainen ja laajuinen, jonka jälkeen urakoitsija lähettää laskun urakasta.

Hyvä tapa saada lisätietoa pihojen asfaltointiin liittyvistä yksityiskohdista on keskustella asfaltointiliikkeiden edustajien kanssa, tai ottaa yhteyttä Infra ry:n asfalttijaostoon, joka voi myös ohjata sen organisaatioon kuuluviin jäsenyrityksiin alueellasi.