Asfaltin teko

Asfaltin teko tapahtuu varsinaisesti asfalttiasemalla, jossa tarvittavat rakenne ainekset yhdistetään asfalttimassaksi.

Asfaltin valmistus ja sekoitus asennettavaksi tuotteeksi on asfalttitoiminnan keskeisiä prosesseja.

Ilman oikeaa asfaltti-asema laitteistoa ja siihen liittyvää tieto-taitoa ei syntyisi laadukasta asfaltoitua tiestöä.

Asfaltti rakentuu sekoituksesta, johon kuuluu…

  • erikokoista kivisekoitetta,
  • öljyä, ja
  • muita kiinniteaineksia (kuten kalkki ja öljypohjaiset sekoitteet).

VIDEO: Englanninkielinen video, joka esittelee Daytonassa, Ohion osavaltiossa Yhdysvalloissa olevaa asfalttiasemaa ja sen keskeisiä osia, mukaanlukien kontrollihuoneen.

Kiinnikeainekset toimivat seoksessa sen puolesta, että kivi-sekoitus pysyisi koossa kovassakin kulutuksessa osana tiestoä.

Näiden ainesosien muuttaminen, muun muassa kiviaineksen kivien koon suhteen, saa aikaan eri käyttötarkoituksiin suunniteltuja asfaltteja.

Tämä sekoite suunnitellaankin siksi kullekin projektille erikseen, ja suunnittelussa otetaan huomioon esimerkiksi:

  • asfaltin allaolevan maaperän koostumus
  • maaperän joutuminen elementtien, kuten lämpötilan ja kosteisuuden, vaikutukselle.

Kun oikea koostumus on suunniteltu, sekoite tiedotetaan asfalttiaseman hoitajalle, joka valvoo asfaltin valmistusta asfaltti-aseman ohjaushuoneesta.

Asfaltin teon prosessi alkaa oikean kiviaineksen lastauksella niitä varten tarkoitettuihin koreihin, josta aines kulkeutuu kuljetus liukuhihnaa pitkin sekoitusrumpuihin.

Sekoiterummussa kiviaines pyörii ja se altistetaan suoralle liekille kuumennusta ja kuivausta varten ennenkuin öljyaines lisätään sekoitteeseen.

Kun öljypohjainen aines lisätään kivisekoitteeseen, pyörivän kivi-ainesosan lämpötila on noin 110 – 165 celsius astetta, joka mm. vähentää valmistuksesta aiheutuvaa saastetta.

Samoin saastetta vähentää kiviaineksesta koko prosessin ajan erillisiin ‘pölypusseihin‘ kerättävä hieno pölyhiekka, jota kivimateriaalista irtoaa prosessin aikana.

Asfalttimateriaalia pyöritetään sekoiterummun läpi aina sen päähän saakka, josta se kulkeutuu liukuhihnaa pitkin siiloon.

Tässä siilossa valmis asfalttimateriaali säilötään kuumana siihen saakka, kunnes kuorma-auto on valmis ottamaan aineksen lavalleen, kuljetusta ja lopullista levitystä varten.

Asfaltin valmistuksen prosessi vaatii suurta ammattitaitoaasfalttiaseman hoitajalta, sillä tehtävänä on varmistaa oikean materiaalin teko kutakin asfaltoitavaa kohdetta varten erikseen.