Asfaltin neliöhinta

Asfaltin neliöhinta riippuu mm. asfaltoitavan kohteen koosta, kohteen sijainnista, asfaltointi ajankohdasta, ja asfaltin raaka-aineiden hinnasta.

Yksi tärkeimmistä neliöhintaan vaikuttavista tekijöistä on kohteen suuruus. Mitä suurempi kohde on, sen alhaisempi neliöhinta tyypillisesti on.

Tämä johtuu monesta seikasta.

Ensinnäkin, asfaltin teolla ja pihaan laittamisella on kohtuullisen isot kiinteät kustannukset.

Tämä tarkoittaa sitä, että kohteen koosta riippumatta hintaan tulee aina tietty määrä peruskustannuksia, mm. johtuen:

  • asfalttiryhmän koosta,
  • asfaltin (asfalttiasemalla) teon mininimääristä, ja
  • raskaan asfalttikaluston käytöstä johtuen.

On hyvä idea yrittää saada nämä kiinteät kustannukset jaettua mahdollisimman suurelle asfaltoitavalle määrälle, kasvattamalla kohteen neliömäärää vaikka siten, että lähialueen kiinteistöt asfaltoivat alueensa samanaikaisesti sen sijaan että kukin tilaa asfaltin teon erikseen.

Toinen tapa on ottaa yhteyttä asfalttifirmaan, jonka näet asfaltoivan kohteesi lähellä.

Aikataulusta riippuen voit saada asfalttiryhmän, joka on jo valmiina lähellä, käymään tekemässä myös kohteesi, jolloin esimerkiksi kaluston ja asfaltointiryhmän siirtokustannukset eivät tule lisänä neliöhintoihin.

Nämä siirtokustannukset voivat olla merkittävä lisä varsinkin pienille kohteille jos kohde on kaukana asfaltti-asemasta tai muista asfaltoitavista kohteista.

Etäisyydellä on myös maksimi määrät, sillä asfaltin tulee olla tietyn lämpöistä levitettäessä, joka tarkoittaa ettei sitä voida viedä kuorma-autoilla niin kauaksi, että aines jäähtyy levittämättömään kuntoon.

Jotta varmistat sen, että kohteesi mahtuu urakoitsijan aikatauluun päällystyskauden asfaltoinneille (asfaltointi on mahdollista vain lämpimillä säillä ja sulien maiden aikaan Suomessa), sinun kannatta ottaa urakoitsijoihin aikaa hyvissä ajoin.

Viimetingan aikatauluun lisäykset voivat tarkoittaa sitä, että firma joutuu tuomaan asfalttiryhmän ja -kaluston kaukaakin kohteeseesi, joka lisää neliöhintoja.

Asfaltin hintoihin vaikuttavat luonnollisesti myös sen raaka-ainekustannukset, kuten sen sisältämä kiviaines ja öljypohjainen bitumi.

Näiden hintakehitys varsinkin bitumikomponentin osalta voi muuttua usein nopeastikin.

Asfaltointikohteiden hintoihin kannattaa ottaa huomioon myös mahdollisesti tarvittavat maanrakennus työt, joilla asfaltoitavan kohteen maa-alusta muokataan kaadoiltaan ja koostumukseltaan sellaiseksi, että se tukee kestävän asfalttipinnoitteen rakentamista.

Ammattitaitoiset asfaltti urakoitsijat pystyvät kertomaan, useimmiten kohteessa käynnin jälkeen, mitä töitä kohde vaatii sekä maanrakennuksen että varsinaisen asfaltoinnin osalta.