Asfaltin levitys

Asfaltin levitys on prosessi, jossa asfaltti massa toimitetaan asfalttitehtaalta kohteeseen, levitetään asfaltoitavalle alueelle, sekä muotoillaan jyrillä ja työmiesten toimesta oikeaan muottiin.

Asfalttitie on tyypillisesti 95 prosenttisesti kiviseosta, tarkoittaen…

  • kiveä,
  • hiekkaa,
  • mursketta, ja
  • 5 prosenttia asfaltista koostuu asfaltti sementistä, joka toimii liimaavana tekijänä yhdistelmässä.

Tämä murskeen liimaava tekijä pitää sisällään öljypohjaisia tuotteita ja pitää kiviseokset asfaltille tyypillisessä koostumuksessa.

Kiviseos ja asfaltti kuumennetaan, yhdistetään kierrätettyyn materiaaliin, ja sekoitetaan yhteen.

Tämän jälkeen tuote ladataan asfalttiasemalta asfalttirekkoihin, jotka toimittavat asfaltin kohteeseen.

VIDEO: Caterpillarin valmistama esittelyvideo CAT AP1000D asfalttipäällysteen levittäjästä.

Päällysteen levitys – Kuinka paksu asfalttikerros on?

Asfaltin paksuutta voidaan säännöstellä sekä valmistus että levitysvaiheessa.

Paksuuden määrittelyssä huomioon otettavia tekijöitä ovat mm. mille rasitukselle tie joutuu (esim. autojen tai rekkojen toimesta), sekä kuinka muut tekijät, kuten sää ja maan koostumus vaikuttavat asfaltin kulumiseen.

Asfaltin paksuuden määrittelyyn vaikuttavat se….

  • mitä materiaaleja asfaltissa on tarkoitus käyttää ja
  • mitä materiaaleja asfaltin alla olevissa kantavissa kerroksissa on käytetty.

Paksuudeltaan eri tyyppisiä kohteita ovat esimerkiksi moottoritie ja toisaalta jalkakäytävä.

Moottoritie vaatii huomattavasti enemmän kestävyyttä kuin jalkakäytävä, joka näkyy käytetyissä asfalttiseoksissa sekä asfalttikerroksen paksuudessa kohteessa.

Eri kohteiden vaatimuksista asfalttilevityksen suhteen saa suoraanasfaltti-urakoitsijoilta.

Parhain aika kysellä levityksen prosessista on samalla kun tiedustelet tarjouspyyntöjä urakoitsijoilta.

Tällöin saat myös selville yksityiskohtaiset selosteet siitä, miten oman kohteesi suhteen levitys tapahtuu, ja miten levityksen hinta muodostuu.

Voit saada lisätietoja päällysteiden levitys aiheista myös Asfalttilehdestä (www.asfalttilehti.fi), joka on Infra Ry:n julkaisema asfaltointi-alaa koskeva julkaisu.