Asfaltin hinta

Asfaltin hinta riippuu monesta tekijästä, kuten asfaltoitavan alueen laajuudesta, alueen pohjan maan kunnosta, sekä valitusta asfalttityypistä.

Koska jokainen asfaltoitava alue on yksilöllinen, paras tietolähde juuri sinun kohteesi asfaltin hinnoitteluun on asfalttiurakoitsija.

Asfalttiurakoitsija voi antaa ohjeita ja vinkkejä asfalttityypin ja muiden pinnoitusmateriaalien valinnan suhteen puhelimitse ennen tarjouspyynnön antoa.

Tyypillisesti, jos kohde on suurempaa kokoluokkaa, asfalttiurakoitsija antaa käy katsastamassa kohteen, mahdollisesta tarkistaa annetut mitat jotta tarjouspyyntö on mahdollisimman tarkka, sekä tekee arvion mahdollisesti tehtävistä pohjatöistä.

Asfaltin hinta – Alueen laajuus

Perussääntö asfaltin hinnoittelussa on se, että, mitä isompi alue on kyseessä, sitä pienempi neliöhinta tyypillisesti tulee kyseeseen.

Siten, kannattaa ennen asfaltointiurakan tilausta kysellä naapureilta mikäli heillä on tarvista pihan asfaltoinnille, niin yhdessä saatte teetettyä halvemmalla urakan kuin erikseen tilattuna kun urakan neliömäärä on isompi.

Jos asfaltoitavan alueen koko on pieni, tai kyse on vain pienestä asfalttikorjauksesta, kannattaa pitää silmällä lähialueella tehtäviä asfaltointitöitä, ja pyytää niitä tekeviä firmoja tekemään työn, jotta vältät maksamasta asfalttiporukan siirtokulut (jotka voivat olla iso osa pienen kohteen urakkasummasta) kohteeseesi.

Asfaltin hinta – Asfalttityyppi

Yksi tärkeä tekijä, joka vaikuttaa asfaltin hinnoitteluun, on valitun asfaltin tyyppi.

Asfalttia on olemassa eri tyyppiluokkaa, esim. erilaista asfalttia käytetään valtateiden päällystykseen kuin piha-alueiden päällystykseen.

Asfalttityyppien erottavina tekijöinä on mm. käytetyn soran karkeusluokka, joka vaikuttaa lopputuloksena syntyvän asfaltin kestävyyteen.

Voit valita kohteeseesi myös värillistä asfalttia, joka on hinnoiteltu eri luokilla kuin normaali asfaltti.

Huomioi myös, että asfaltoitavan kohteen mukana voi tulla muita kustannustekijöitä, kuten sadekaivon kanteen liittyvät työt, nupukivet, sekä muut alueen päällystysmateriaalit töineen.